Министарство трговине и туризма Републике Српске расписало је Јавни позив за полагање стручног испита за стицање звања  туристичког водича за подручје Републике Српске у 2022. години.

Све додатне информације у вези полагања предметног испита могу се добити сваким радним даном од 8 до 15 часова, путем телефона 051/338-738.

Више информација о конкурсу можете пронаћи на: https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MTT/media/vijesti/Pages/Javni-poziv-za-polaganje-strucnog-ispita-za-sticanje-zvanja-turistickog-vodica.aspx