0 %

Туристичка организација општине Костајница

О нама

Јавна установа „Туристичка организација општине Костајница“ основана је 25.03.2005. године Одлуком Скупштине општине Костајница ради вршење послова развоја, очувања и заштите туристичких вриједности на територији општине Костајница.

Почела је са радом 11. априла 2006. године. Главни задаци Туристичке организације општине Костајница као иницијатора развоја туризма на подручју општине Костајница су:
• промоција туристичке понуде општине Костајница
• стварање претпоставки за валоризацију туристичких ресурса општине Костајница
• промоција и организовање културних, умјетничких, спортских и других скупова и манифестација које доприносе развоју туристичке понуде општине
• организовање акција ради очувања туристичког простора, унапређења туристичког округа и заштите животне средине
• унапређење и промоција изворних вриједности (традиција, обичаји, етнолошко благо)
• подстицање и организација активности усмјерених на заштити и одржању културно-историјских споменика и других материјалних добара и њихово укључивање у туристичку понуду општине
• реализовање програма боравка студијских група, пружање осталих сервисних информација и услуга туристима
• сарадња и координација са привредним субјектима који обављају туристичку дјелатност или остале дјелатности које су директно или индиректно повезане са туристичком дјелатношћу ради заједничког договарања, утврђивања и спровођења политике развоја туризма и његове промоције

• сарадња са удружењима, невладиним организацијама из области туризма
• сарадња са другим туристичким организацијама у Републици Српској, односно Босни и Херцеговини
• обрада података о броју и структури туриста на подручју општине Костајница, те прикупљање и обрада свих других показатеља битних за праћење извршења постављених циљева и задатака
• вођење евиденције обвезника боравишне таксе на подручју општине који не уплаћују или неуредно уплаћују боравишну таксу
• сарадња са надлежним органом општине при одређивању радног времена угоститељских објеката на територији општине
• посредовање у пружању услуга физичких лица у сеоском домаћинству, као и пружање услуга физичких лица у изнајмљивању апартмана, соба и кућа
• обезбјеђивање и израда информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вриједности општине као што су: штампане публикације, аудио и видео материјал, wеб портал, сувенири, презентације
• учествовање у дефинисању циљева и политике развоја на територији општине Костајница
• организација испита за стицање звања туристичког водича за туристичка подручја која обухватају територију на којој се оснивају међуопштинске туристичке организације и
• прикупљање података за потребе информисања туриста.