Јавна установа „Туристичка организација општине Костајница“ обавјештава да ће се због обиљежавања туристичко-културно-привредне манифестације „Кестенијада“ 2022 у Костајници у суботу 15.10.2022. године и недјељу 16.10.2022. године примјењивати посебна регулација саобраћаја у улици Трг Краља Петра I Ослободиоца и улици Младена Стојановића и то:

– Забрањује се одвијање саобраћаја у улици Младена Стојановића дана 15.10.2022. године (субота) у периоду од 13:30 до 19:00 часова (као и паркирање у истом периоду).

– Забрањује се одвијање саобраћаја у улици Трг Краља Петра I Ослободиоца (поред градског парка) од раскршћа са Светосавском улицом до раскрснице са улицом Младена Стојановића дана 16.10. 2022. године (недјеља) у периоду од 08:00 до 24:00 часа.

– Забрањује се паркирање у улици Младена Стојановића (на потезу од роштиљнице „Кестен“ до раскршћа са Светосавском улицом) дана 16.10.2022. године (недјеља) у периоду од 08:00 до 24:00 часа.

– У улици Младена Стојановића саобраћај ће се одвијати у оба смјера дана 16.10.2022. године (недјеља) у периоду од 08:00 до 24:00 часа.