На основу члана 23.став 1, алинеја 9. Статута Јавне установе „Туристичка организација општине Костајница“, број: 03-325-64/18 од 29.06.2018. године, директор Јавне установе „Туристичка организација општине Костајница“ објављује

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

у двије категорије:

  1. I) За избор најљепше уређеног дворишта
  2. II) За избор најљепше уређеног балкона

УСЛОВИ КОНКУРСА:

  1. Право учешћа на конкурс имају сва физичка и правна лица са подручја општине Костајница, осим чланова Конкурсне комисије и њихови сродници.
  2. I) Предмет конкурса за прву категорију је најљепше уређено двориште на подручју општине Костајница II) Предмет конкурса за другу категорију је најљепше уређен балкон на подручју општине Костајница. Оцјењиваће се општи изглед, разноврсност биљака, те укупна ангажованост и креативност пријављених учесника у уређењу животног простора.
  3. Пријавни лист са именом, презименом, адресом и контакт телефоном доставити на адресу: Јавна установа „Туристичка организација општине Костајница“, Светосавска бб, 79 224 Костајница у периоду од 03.06.2024. године до 21.06.2024. године. Пријавни лист за учешће у акцији може се преузети у Јавној установи“ Туристичка организација општине Костајница“.
  4. Комисија ће додијелити сљедеће награде:

Награда за прво мјесто за најљепше уређено двориште

Награда за друго мјесто за најљепше уређено двориште

Награда за треће мјесто за најљепше уређено двориште

Награда за прво мјесто за најљепше уређен балкон.