Министарство трговине и туризма Републике Српске започело је са реализацијом активности на изради нове Стратегије развоја туризма Републике Српске за период 2021-2027. година.
 
У сврху прикупљања података и препорука од стране представника туристичко-угоститељског сектора, у периоду од 22. до 26. априла 2021. године, у Бањој Луци, Теслићу, Требињу и на Јахорини одржане су четири радионице, на којима је ради поштовања епидемиолошких мјера, број учесника био ограничен.
Kако би прикупили све релавантне податке, а у циљу израде што квалитенијег документа, те у израду Стратегије укључили и ширу заједницу, упитници који су били саставни дио радионица доступни су и у електронском формату за све заинтересоване представнике сектора. С циљем отварања шире дискусије са туристичко-угоститељским сектором, отворена питања су објављена кроз 4 тематски групирана онлајн упитника:
 
• Упитник 1: Дестинацијски брендинг и маркетинг
• Упитник 2: Туристички производи и искуства
• Упитник 3: Људски капитал
• Упитник 4: Подстицајно окружење за конкурентност
 
Упитници су намијењени широкој групи актера из приватног, јавног и невладиног сектора који дјелују на пољу туризма и угоститељства у Републици Српској. Иста организација/ субјект може одговорити на више упитника у зависности од релевантности теме. За сваки упитник потребно је 10 – 15 минута.
 
Упитници су доступни на линковима:
Хвала Вам унапријед на издвојеном времену!