Лов у Костајници

Прво ловачко друштво на подручју костајничке општине формирано је 1947. године. Данас оно послује под именом Ловачко удружење „Баљ“. Ловно газдинство обухвата 8 568 хектара површине од чега је ловна површина 8 089 ха, а неловна 479 ха. Тип ловишта је равничарско-брдско са надморском висином од 104 до 420 м/нв. Најзаступљеније врсте дивљачи су: срна, зец, фазан, пољска јаребица и дивља патка.

Поред лова Удружење проводи и активности на узгоју, заштити и одржавању постојећих врста дивљачи, те изградњи и уређењу ловачких кућа, чека, хранилишта и солила. Удружење посједује властите грађевинске објекте: Ловачки дом у центру града и три ловачке куће (Мракодол, Календери, Застава-Баљ). У току је и изградња новог ловачког дома „Вучјак“ у Горњој Слабињи чија је површина 260 м2.

КОНТАКТ
Ловачко удружење „Баљ“ Костајница
Трг Краља Петра I Ослободиоца, 79224 Костајница
📞 00387 (0) 52 665 083
✉️ lubaljkostajnica@gmail.com