ПРОГРАМ РАЗГЛЕДАЊА КОСТАЈНИЦЕ
Трајање разгледања: 1 сат

РУТА
Лагана шетња рутом кроз Костајницу почиње испред православне цркве Храма Свете Тројице, затим води до споменика у центру града, Столиног чамца и хладовине градског парка, а након тога Светосавском улицом до зграда из периода Аустроугарске владавине Зграде општине и Зграде Магистрата, те завршава обиласком џамије Азизија.

ПРОГРАМ РАЗГЛЕДАЊА ВЈЕРСКИХ ОБЈЕКАТА
Трајање разгледања: 1 сат

РУТА
Шетња рутом, која посјетиоце упознаје са вјерским објектима који се налазе на подручју општине Костајница, почиње испред православне цркве Храм Свете Тројице, затим води до џамије Азизија, те завршава обиласком православне цркве Храм Светог цара Лазара у Мракодолу.