ОПИС РИБОЛОВНОГ ПОДРУЧЈА
Риболовно подручје спортско – риболовног удружења ”Мрена” Костајница је ријека Уна, која је истовремено државна граница са Републиком Хрватском, управно на матицу са десне обале од границе са општином Нови Град (низводно од Добрљина-Ђурића јарак) па до границе са општином Козарска Дубица тј. до насељеног мјеста Бабинац гдје се ријечица Вучијак улијева у ријеку Уну.  У овом дијелу свог равничарског тока Уна је блага, мирна, провидна и чиста, али изразито седровита и тиме погодна за риболовне дисциплине „лов рибе удицом на пловак“, „на дну (грунт)“ и „вараличарење“. Најзаступљеније врсте риба на овом дијелу ријеке Уне су: мрена, плотица, деверика (шиљар), клен, јез, манић, шкобаљ (подуст), шаран, амур, костреш и зекица, те салмониди: сом, смуђ, штука, буцов и младица.

 ДОЗВОЉЕНИ АЛАТИ, ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА РИБОЛОВ

 • при вршењу риболова удицом на пловак на све врсте ципиридних риба може се употребљавати један штап са једном удицом, а изузетно се могу употребљавати двије удице уколико се риболов врши са природном или вјештачком травом, с тим да на горњој удици мора бити одсјечена кука
 • са два штапа са по двије удице дозвољен је лов ципиридних врста рибе на дну (грунт)
 • са три штапа са по једном удицом дозвољен је лов на шарана, сома, штуку и смуђа
 • риболов се обавља са удичарским алатима, тако да риболовац може користити највише три штапа са по једном удицом, изузев вјештачког мамца-варалица може имати више од једне удице, а највише двије
 • лов салмонидних врста: липљана и пастрмке дозвољен је само на умјетна средства као што су умјетне мушице , варалице од метала, гуме, седефа и сличних материјала
 • ако се риболов обавља вјештачком мушицом на штапу могу бити највише три мушице
 • приликом обављања риболова дозвољено је користити: мрежицу за прихват рибе (сак), мрежа чуварица за рибу (нец) и кука.

РИБЉЕ ВРСТЕ, ЛОВОСТАЈ, МИНИМАЛНЕ ДУЖИНЕ И ДОЗВОЉЕН УЛОВ

РИБЉА ВРСТА ЛОВОСТАЈ МИНИМАЛНА ДУЖИНА     ДОЗВОЉЕН УЛОВ
МЛАДИЦА од 01.02. до 31.08. 100 cm 1 комад годишње
ПОТОЧНА ПАСТРМКА од 01.10. до 01.03. 25 cm
ЛИПЉЕН од 01.02. до 31.05. 30 cm  

 

дневно 5 комада укупно

МАНИЋ од 01.12. до 01.03. 25 cm
ШАРАН од 15.04. до 31.05 . 30 cm
СОМ од 01.05. до 15.06. 60 cm
СМУЂ од 01.04. до 31.05. 30 cm
ШТУКА од 01.02. до 31.03 40 cm
БОЛЕН од 01.04. до 31.03 30 cm
ШКОБАЉ (Подуст) од 01.04. до 31.05. 25 cm
МРЕНА од 01.05. до 31.06. 30 cm
ПЛОТИЦА од 15.04. до 31.05 25 cm
КЛЕН од 15.04. до 31.05 25 cm дневно10 комада укупно
ДЕВЕРИКА (Шиљар) од 15.04. до 31.05 25 cm
ЈЕЗ од 15.04. до 15.06 . 25 cm
БУЦОВ од 01.04. до 31.05. 30 cm


ЦИЈЕНЕ ДО
ЗВОЛА ЗА РИБОЛОВ

ГОДИШЊА ДОЗВОЛА:

– спортски риболовци старији од 18  до 65 година: 90,00 КМ
– спортски риболовци од 14 до 18 година и преко 65 година, те жене спортски риболовци: 45,00 КМ
– спортски риболовци до 14 година који желе да купе дозволу: 30,00 КМ (дјеца млађа од 14 година у складу са чланом 35 став.4 Закона о рибарству РС могу обављати спортски риболов без дозволе  само уз присуство пунољетног лица са дозволом).

МЈЕСЕЧНА ДОЗВОЛА (за држављане БиХ и стране држављане): 70,00 КМ

СЕДМИЧНА ДОЗВОЛА (за држављане БиХ и стране држављане): 50,00 КМ

ДНЕВНА ДОЗВОЛА (за држављане БиХ и стране држављане): 20,00 КМ

ДОДАТНА ДОЗВОЛА ТАЛОН: 5,00 КМ

Страни и домаћи туристи,  затим риболовци са подручја ФБиХ, који желе да пецају  на  риболовном подручју СРУ ”Мрена” Костајница, поред куповине одговарајуће дозволе за риболов могу у  удружењу добити на располагање пратњу  и чамац, без опреме за риболов.

ИЗРИЧИТЕ ЗАБРАНЕ РИБОЛОВА

 • риболов на ријеци Уни са жељезног моста у Грдановцу
 • на ријеци Уни од шпица градске отоке низводно до мјеста гдје се рјечица Тавија улијева у Уну, дио спорног граничног територија који се тренутно налази под ингеренцијом полиције Републике Хрватске ( Гранични прелаз Костајница)
 • вршити риболов без важеће риболовне дозволе
 • уловити више риба од дневно дозвољеног улова
 • у вријеме мријеста и ловостаја
 • непосредно руком и потезањем, односно качењем удицом за тијело-грабуљањем
 • салмонидне врсте риба ноћу (од сумрака до свитања)
 • испод минималних дужина и преко дозвољеног дневног максималног улова
 • харпуном, оствама, подводном пушком, експлозивом, ватреним оружјем, електричном струјом (електрориболов), вјештачким извором свјетлости, хемијским и другим средствима која их убијају, трују или омамљују, мрежама, корпама и другим забрањеним или недозвољеним средствима.

КОНТАКТ
Спортско риболовно удружење „Мрена“ Костајница
Ивана Горана Ковачића бб, 79224 Костајница
📞 00387 (0) 65 586 199    и   00387 (0) 65 843 669